Pique Dame (Paulina)

Staatsoper, Wien
16. Mai 1992–28. Mai 1993